Näitä exän kirjottamia juttuja putkahtelee aina silloin tällöin esille, tässä taas yks makupala.


Mie sitte rupesin harrastammaa pyöräilyvä, aattelin jott säästyy rahhaa ja luontova... rahhaa män heti kolmatta tonnii, ko pit ostaa se pyörä ensittäi, ehä miul olt ennestää ko yks vanha munamankel ossii purettun. Kuivuri seinäl riippumas ja uottamas, millo mie saan sen taas läjjää. On uottant koht kakskymment vuotta, uottakoo toisettii.  

Alku ol vaikia. Mie sain justii ja justii sen ajettuva kaupast kottii, ko ol jo munat nii kipiät jottei sietänt kunno kävellä. Sisul mie kuitekii ajon joka päivä vähä ja viimoseltaa sain kulkuset puutumaa nii paljo jott aattelin ruveta ajamaa sil enemmännii. Nyt ko mie oon ajant jo monta sattaa kilometrijä, ni mie kassoi parraaks tehä erräällaise luvettelo asjoist, mitä pittää ottaa huomijoo ko männöö pyöräilemmää.

1. Ilma.  Ensmäiseks pittää kassova televisijost tai lukia lehest säätiijotus. Jos hyö luppaat ves sajetta, ni sitä tulloo varmast just sillo ko on ajelemas. Jos hyö luppaat poutaa, ni pien kuuro ossuu kuitennii kohal, sanokoot mitä hyyvääsee. Jos puolestaa on tulos kuuma ilma, ni pittää ottaa kovast juomist mukkaa. Tai rahhaa, jos matka varrel sattuu paari.

2. Tuul.  Tää liittyy vähä tuoho ejellissee kohtaa: jos luvas on vähäkää tuulta, ni se käyp ain vastaa, tuulkoo eteläst tai pohjosest. Sit jos ajat vastatuulee ja aattelet kääntyvä takasii, ni tuul kääntyy ja.  

3. Ylä ja alamäät.  Mäkilöihii käyp hyväst yks tärkiä neuvo: mään jälkee on aina toine mäk, ja se on ylämäk. Jos kuitennii tulloo alamäk, ni siin käyp hurja kova tuul vaste, jott pittää polkia koko aika. Muute vauhti hiijjastuu ja tulloo holotna.  

4. Muut pyöräilijät.  Kaik toiset männöö paljo kovemmast ko ite. Niihii pyörät on keviämpiä polkia, niillon myötätuul koko matkal ja värttinät paremmast voijeltu. Ainuva, kenest pääsöö ohi, ajjaa käspelil kievotettaval invaliitipyöräl. Henk meinaa salpautuva siinäkii.  

5. Vaihtee vaihto pienempää.  Ylämääs ja vastatuules pittää laittaa pienemp vaihe pääle, mut siin on yks juttu: ko on ajant kaks metrii pienemmäl vaihteel, ni se rupiaa tuntumaa just nii jäykält ko se isompkii. Sit pittää laittaa viel pienemmäl, joka sekkii käyp jalkoi pääle kohta. Viimoseltaa on kaikist pienii vaihe pääl ja pyörä kulkoo mukavast, ni sillo mäk jyrkkenöö ja pittää käyvä taluttammaa. Helpompaa ois olt käyvä taluttammaa jo mää juurel, ni nyt ei olis kintut kipiännä.  

6. Vaihtee vaihto isompaa.  Välil lykästää ja tulloo alamäk. Sillo pittää laittaa kaikist hurjii vaihe pääle, mut samal pyörä alkaa männä ominee nii kovast, jottei huoli polkia ensikää. Tulloo mielee, jot miks se iso vaihe on pyörää ylleensä pantu?  

7. Kääntymine jyrkäst risteyksest.  Vaik muute ei vauhti päätä huimaa, ni jyrkkää risteyksee tulloo ain liija kovvaa ja meinaa viijä messä puolel. Jossei muute, ni siihe asvalti pääle on jäänt talve hiekat ja renkaat ei siinnä piä. Sit jos on olt kuuma ilma ja on pitänt seisattua juomaa usiast, ni sillo tulloo käännyttyvä liija aikasee. Mie ko yhe kerra käännyn ommaa pihhaa tuost jalkakäytävält, ni mie en saant sattumaa porti kohtaale ensikää, mie tuli porti vierest. Onneks siinnei olt ennää aitaa, ko pelkkää kurttulehtiruusuva vaa.  

8. Seisattamine.  Enne vanhaa ei pyöris olt ko yks jarru, mut nykyjää näis vaihepyöris on käsjarru. Jos käsjarruloi on vaa yks, se käyp etupyörää, mut jos höitä on kaks, ni höistei ain jaksa muistaa, kump jarruttaa iestä ja kump takanta. Sit jos sitä koitteloo liukkaal tiel, ni viep syrjällee. Jarruva ei tarvi ensikää, jos ajjaa kurttulehtiruusuihi. Sillo vaatteet jarruttaa aika hyväst ja jossei niihi seisatu, ni talo seinää ainannii.  

9. Pallautumine.  Urheilusuoritukse jälkee männöö ain aikaa, enneko jaksaa tehä mittää muuta. Pallautumisaika on riippuvaine siintä, mite paljo tul matkal juotuva ja mitä. Jos juop ajjaissaa vaa vattumehuva, ni kottii päästyvääsee toipuu nopiast. Jos käyp paaris juomas, ni parantumine voip kestää päivän kaks. Pyörä korjaamine voip täs tapaukses viijä viikonnii. Ruusut kasvanoo entisellee jo ens suvenna.    *    *    *